دسته: نقد هنر

مقدمه‌ای بر هنر عوام و عوام‌زدگی هنر لینک : https://asarart.ir/Atelier/?p=13529 👇 سایت : AsarArt.ir/Atelier اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtAtelier تلگرام : t.me/AsarArtAtelier 👆 0

مقدمه‌ای بر هنر عوام و عوام‌زدگی هنر

مقدمه‌ای بر هنر عوام و عوام‌زدگی هنر

سعید فلاح‌فر: آیا در میان رقابت‌های تند ورزشی و فضای القایی دوقطبی آن تا به حال شنیده‌اید که کسی از کودکی بپرسد که تو طرفدار سعدی هستی یا حافظ؟ تو طرفدار جکسون پولاک هستی یا پیکاسو؟

لینک : https://asarart.ir/Atelier/?p=13529
👇
سایت : AsarArt.ir/Atelier
اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtAtelier
تلگرام : t.me/AsarArtAtelier
👆

طراح پارک‌های معروف تهران یک خیابان هم به نامش نشد! لینک : https://asarart.ir/Atelier/?p=12240 👇 سایت : AsarArt.ir/Atelier اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtAtelier تلگرام : @AsarArtAtelier 👆 0

طراح پارک‌های معروف تهران یک خیابان هم به نامش نشد!

طراح پارک‌های معروف تهران یک خیابان هم به نامش نشد!

چند سالی است که خانه حسین محجوبی، نقاش پیشکسوت و طراح‌ پارک‌های معروف تهران، به موزه تبدیل شده است و از همان زمان‌ها یا شاید پیشتر وعده تغییر نام خیابانی که منزل این هنرمند در آن واقع شده هم داد شد؛ اما هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

لینک : https://asarart.ir/Atelier/?p=12240

«اثرگذارتر باشید»

مجله اثرهنری (بخش هنری،‌ خبری و تحلیلی ویژه هنرهای تجسمی مجموعه اثرهنری)

👇
سایت : AsarArt.ir/Atelier
اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtAtelier
تلگرام : @AsarArtAtelier
👆

نقدی بر جشنواره فجر از زبان غلامعلی طاهری اولین دبیر جشنوراه لینک : https://asarart.ir/Atelier/?p=11952 👇 سایت : AsarArt.ir/Atelier اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtAtelier تلگرام : @AsarArtAtelier 👆 0

نقدی بر جشنواره فجر از زبان اولین دبیر جشنواره

نقدی بر جشنواره فجر از زبان اولین دبیر جشنواره

غلامعلی طاهری دبیر اولین دوره جشنواره تجسمی فجر، به بازخوانی سیاست‌ها و اهداف جشنواره هنرهای تجسمی فجر که گام دوازدهم را به تازگی پشت سر گذاشته است، پرداخت.

لینک : https://asarart.ir/Atelier/?p=11952
👇
سایت : AsarArt.ir/Atelier
اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtAtelier
تلگرام : @AsarArtAtelier
👆

چرا گالری‌ها دستور‌العمل یکسانی در جنگ کرونا ندارند؟ لینک : https://asarart.ir/Atelier/?p=11936 👇 سایت : AsarArt.ir/Atelier اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtAtelier تلگرام : @AsarArtAtelier 👆 0

چرا گالری‌ها دستور‌العمل یکسانی در جنگ کرونا ندارند؟

چرا گالری‌ها دستور‌العمل یکسانی در جنگ کرونا ندارند؟

با وجود شیوع گسترده کرونا ویروس و اطلاعیه جسته‌گریخته وزارت ارشاد هنوز برخی گالری‌ها افتتاحیه برگزار می‌کنند.

لینک : https://asarart.ir/Atelier/?p=11936

«اثرگذارتر باشید»

مجله اثرهنری (بخش هنری،‌ خبری و تحلیلی ویژه هنرهای تجسمی مجموعه اثرهنری)

👇
سایت : AsarArt.ir/Atelier
اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtAtelier
تلگرام : @AsarArtAtelier
👆

عکاسی معاصر هنجارشکن و تحول‌خواه است لینک : https://asarart.ir/Atelier/?p=11888 👇 سایت : AsarArt.ir/Atelier اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtAtelier تلگرام : @AsarArtAtelier 👆 0

عکاسی معاصر هنجارشکن و تحول‌خواه است

عکاسی معاصر هنجارشکن و تحول‌خواه است | یک منتقد هنری معتقد است بی‌راه نیست اگر عکاسی معاصر را در مقابل گذشته کلاسیک آن، حائز شخصیتی سریع، توسعه‌طلب، محدودیت گریز، جسور، هنجارشکن و تحول‌خواه توصیف کنیم.

لینک : https://asarart.ir/Atelier/?p=11888

«اثرگذارتر باشید»

مجله اثرهنری (بخش هنری،‌ خبری و تحلیلی ویژه هنرهای تجسمی مجموعه اثرهنری)

👇
سایت : AsarArt.ir/Atelier
اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtAtelier
تلگرام : @AsarArtAtelier
👆

هنرمندی را که واکنش نشان نمی‌دهد، نمی‌توان محکوم کرد لینک : https://asarart.ir/Atelier/?p=10990 👇 سایت : AsarArt.ir/Atelier اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtAtelier تلگرام : @AsarArtAtelier 👆 0

هنرمندی را که واکنش نشان نمی‌دهد، نمی‌توان محکوم کرد

هنرمندی را که واکنش نشان نمی‌دهد، نمی‌توان محکوم کرد | یک منتقد هنری بر این باور است که در حال حاضر در هنر معاصر کشورمان نوعی پرهیز از هجمه‌های اجتماعی دیده می‌شود و می‌توان این امر را اینگونه تفسیر کرد که هنرمندان ما مقداری از اتفاقات اجتماع خود فاصله گرفته‌اند؛ درواقع نمی‌شود هنرمندی را که در خانه نشسته و به اجتماع بی‌توجه است، محکوم کنیم؛ چراکه در واقع این واکنش هم به‌نوعی واکنش است، ولی از نوع معکوس.

لینک : https://asarart.ir/Atelier/?p=10990

«اثرگذارتر باشید»

مجله اثرهنری (بخش هنری،‌ خبری و تحلیلی ویژه هنرهای تجسمی مجموعه اثرهنری)

👇
سایت : AsarArt.ir/Atelier
اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtAtelier
تلگرام : @AsarArtAtelier
👆

تحول عکاسی و تغییر ماهیت عکس لینک : https://asarart.ir/Atelier/?p=10931👇 سایت : AsarArt.ir/Atelier اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtAtelier تلگرام : @AsarArtAtelier 👆 0

تحول عکاسی و تغییر ماهیت عکس

تحول عکاسی و تغییر ماهیت عکس |‌ سعید فلاح‌‎فر: چشم‌انداز عکاسان چند دهه پیش که حداکثر منتهی به عکاسی خبری می‌شد، با چشم‌اندازهای نامحدود امروزی و تنوع گونه‌ها و گرایشات برای عکاسان امروزی قابل قیاس نیست.

لینک : https://asarart.ir/Atelier/?p=10931

«اثرگذارتر باشید»

مجله اثرهنری (بخش هنری،‌ خبری و تحلیلی ویژه هنرهای تجسمی مجموعه اثرهنری)

👇
سایت : AsarArt.ir/Atelier
اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtAtelier
تلگرام : @AsarArtAtelier
👆

حراج تهران؛ آسیب یا فرصت؟ لینک : https://asarart.ir/Atelier/?p=10846 👇 سایت : AsarArt.ir/Atelier اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtAtelier تلگرام : @AsarArtAtelier 👆 0

حراج تهران؛ آسیب یا فرصت؟

حراج تهران؛ آسیب یا فرصت؟ | حراج تهران همواره از منظرگاه منتقدان در معرض دو نگرش متفاوت آسیب و فرصت به بقای خود ادامه داده است؛ نسیم این نگرش های متنوع در تیر ماه و دی ماه بر تن حراج تهران چنان وزید که کام آن گاه تلخ و گاه شیرین شد.

لینک : https://asarart.ir/Atelier/?p=10846

«اثرگذارتر باشید»

مجله اثرهنری (بخش هنری،‌ خبری و تحلیلی ویژه هنرهای تجسمی مجموعه اثرهنری)

👇
سایت : AsarArt.ir/Atelier
اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtAtelier
تلگرام : @AsarArtAtelier
👆

نقد نشان ساری 2022 لینک : https://asarart.ir/Atelier/?p=10417 👇 سایت : AsarArt.ir/Atelier اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtAtelier تلگرام : @AsarArtAtelier 👆 0

نقد نشان ساری 2022

نقد نشان ساری 2022 | سقوط ارزش نشان ساری ۲۰۲۲ در بورس طراحی گرافیک. این مقاله یک فرامتنیت است در جهت نقد طراحی نشان ساری ۲۰۲۲ و سعی دارد با زاویه دید انتقادی نشان هایپو شده ساری ۲۰۲۲ را تحلیل نماید.

لینک : https://asarart.ir/Atelier/?p=10417

«اثرگذارتر باشید»

آتلیه اثرهنری (ملجه هنری،‌ خبری و تحلیلی ویژه هنرهای تجسمی مجموعه اثرهنری)

👇
سایت : AsarArt.ir/Atelier
اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtAtelier
تلگرام : @AsarArtAtelier
👆

حل معمای گران‌ترین تابلوی نقاشی جهان با استفاده از علم لینک : https://asarart.ir/Atelier/?p=10352 👇 سایت : AsarArt.ir/Atelier اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtAtelier تلگرام : @AsarArtAtelier 👆 0

حل معمای گران‌ترین تابلوی نقاشی جهان با استفاده از علم

حل معمای گران‌ترین تابلوی نقاشی جهان با استفاده از علم | دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا با خلق یک نسخه مجازی از اثر هنری «سالواتور موندی» که گران‌ترین تابلوی نقاشی جهان است، مدعی‌اند علم می‌تواند یکی از بزرگترین اسرار این تابلو را حل کند.

لینک : https://asarart.ir/Atelier/?p=10352

«اثرگذارتر باشید»

آتلیه اثرهنری (ملجه هنری،‌ خبری و تحلیلی ویژه هنرهای تجسمی مجموعه اثرهنری)

👇
سایت : AsarArt.ir/Atelier
اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtAtelier
تلگرام : @AsarArtAtelier
👆

کانال تلگرام آتلیه اثرهنری

در کانال تلگرام آتلیه اثرهنری عضو شوید.

JOIN CHANNEL CLOSE