برچسب: گالری_های_کشور

تعطیلی برنامه‌های فرهنگی هنری در ایران و جهان لینک : https://asarart.ir/Atelier/?p=12491 👇 سایت : AsarArt.ir/Atelier اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtAtelier تلگرام : @AsarArtAtelier 👆 0

تعطیلی برنامه‌های فرهنگی هنری در ایران و جهان

تعطیلی برنامه‌های فرهنگی هنری در ایران و جهان

مهمان ناخوانده جهان برنامه‌های فرهنگی و هنری ایران و جهان را به تعطیلی کشاند. در این زمینه خارجی‌ها بیشتر از همتایان ایرانی خود ارزش جان مخاطبان خود را دانستند.

لینک : https://asarart.ir/Atelier/?p=12491

«اثرگذارتر باشید»

مجله اثرهنری (بخش هنری،‌ خبری و تحلیلی ویژه هنرهای تجسمی مجموعه اثرهنری)

👇
سایت : AsarArt.ir/Atelier
اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtAtelier
تلگرام : @AsarArtAtelier
👆

چرا گالری‌ها دستور‌العمل یکسانی در جنگ کرونا ندارند؟ لینک : https://asarart.ir/Atelier/?p=11936 👇 سایت : AsarArt.ir/Atelier اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtAtelier تلگرام : @AsarArtAtelier 👆 0

چرا گالری‌ها دستور‌العمل یکسانی در جنگ کرونا ندارند؟

چرا گالری‌ها دستور‌العمل یکسانی در جنگ کرونا ندارند؟

با وجود شیوع گسترده کرونا ویروس و اطلاعیه جسته‌گریخته وزارت ارشاد هنوز برخی گالری‌ها افتتاحیه برگزار می‌کنند.

لینک : https://asarart.ir/Atelier/?p=11936

«اثرگذارتر باشید»

مجله اثرهنری (بخش هنری،‌ خبری و تحلیلی ویژه هنرهای تجسمی مجموعه اثرهنری)

👇
سایت : AsarArt.ir/Atelier
اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtAtelier
تلگرام : @AsarArtAtelier
👆

نمایشگاهی از آثار آیدین آغداشلو، مسعود عربشاهی و ۳۰ هنرمند دیگر لینک : https://asarart.ir/Atelier?p=9722 👇 سایت : AsarArt.ir/Atelier اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtAtelier تلگرام : @AsarArtAtelier 👆 0

برنامه گالری‌های کشور در هفته سوماردیبهشت98 | همه با هم گالری

برنامه گالری‌های کشور در هفته سوم اردیبهشت98 | همه با هم گالری | به گزارشآتلیه اثرهنری برنامه گالری‌های کشور در هفته سوم اردیبهشت98 طبق جدول زیر خواهد بود که شامل افتتاح چندین نمایشگاه و ادامه نمایشگاه‌هایی که روزهای گذشته افتتاح شده، خواهد بود. به این امید که گالری‌های کشور به لحاظ کیفیت آثار و بازدید کننده پربارتر از گذشته باشد.

لینک : https://asarart.ir/Atelier?p=6191

آتلیه اثرهنری (بخش هنری، خبری، تحلیلی ویژه هنرهای تجسمی مجموعه اثرهنری)

👇
سایت : AsarArt.ir/Atelier
اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtAtelier
تلگرام : @AsarArtAtelier
👆

نمایشگاهی از آثار آیدین آغداشلو، مسعود عربشاهی و ۳۰ هنرمند دیگر لینک : https://asarart.ir/Atelier?p=9722 👇 سایت : AsarArt.ir/Atelier اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtAtelier تلگرام : @AsarArtAtelier 👆 0

برنامه گالری‌های کشور در هفته دوم اردیبهشت98 | #همه با هم گالری

برنامه گالری‌های کشور در هفته دوم اردیبهشت98 | #همه با هم گالری | به گزارش آتلیه اثرهنری برنامه گالری‌های کشور در هفته دوم آذر 97 طبق جدول زیر خواهد بود که شامل افتتاح چندین نمایشگاه و ادامه نمایشگاه‌هایی که روزهای گذشته افتتاح شده، خواهد بود. به این امید که گالری‌های کشور به لحاظ کیفیت آثار و بازدید کننده پربارتر از گذشته باشد.

لینک : https://asarart.ir/Atelier?p=6042

آتلیه اثرهنری (بخش هنری، خبری، تحلیلی ویژه هنرهای تجسمی مجموعه اثرهنری)

👇
سایت : AsarArt.ir/Atelier
اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtAtelier
تلگرام : @AsarArtAtelier
👆

برنامه گالری‌های کشور در هفته دوم آذر 97 | #همه با هم گالری 0

برنامه گالری‌های کشور در هفته دوم آذر 97 | #همه با هم گالری

برنامه گالری‌های کشور در هفته دوم آذر 97 | #همه با هم گالری | به گزارش آتلیه اثرهنری برنامه گالری‌های کشور در هفته دوم آذر 97 طبق جدول زیر خواهد بود که شامل افتتاح چندین نمایشگاه و ادامه نمایشگاه‌هایی که روزهای گذشته افتتاح شده، خواهد بود. به این امید که گالری‌های کشور به لحاظ کیفیت آثار و بازدید کننده پربارتر از گذشته باشد.

برنامه گالری‌های کشور در هفته اول آبان 97 0

برنامه گالری‌های کشور در هفته اول آبان 97

برنامه گالری‌های کشور در هفته اول آبان 97 | #همه با هم گالری | به گزارش آتلیه اثرهنری برنامه گالری‌های کشور در دهه آخر مهر 97 طبق جدول زیر خواهد بود که شامل افتتاح چندین نمایشگاه و ادامه نمایشگاه‌هایی که روزهای گذشته افتتاح شده، خواهد بود. به این امید که گالری‌های کشور به لحاظ کیفیت آثار و بازدید کننده پربارتر از گذشته باشد.

کانال تلگرام آتلیه اثرهنری

در کانال تلگرام آتلیه اثرهنری عضو شوید.

JOIN CHANNEL CLOSE