برچسب: پنجمین_مسابقه_بین_المللی_تصویرگران_جوان_فرفره_طلائی_چین

فراخوان مسابقه فرفره طلایی ۲۰۱۹ لینک : https://asarart.ir/Atelier/?p=6554 👇 سایت : AsarArt.ir/Atelier اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtAtelier تلگرام : @AsarArtAtelier 👆 0

فراخوان مسابقه فرفره طلایی ۲۰۱۹

فراخوان مسابقه فرفره طلایی ۲۰۱۹ | فراخوان پنجمین مسابقه بین‌المللی تصویرگران جوان فرفره طلایی چین با هدف کشف و نمایش استعداد تصویرگران و پل زدن بین تصویرگران و ناشران کودک، در سطح داخلی چین و در سطح جهانی منتشر شده است.

لینک : https://asarart.ir/Atelier/?p=6554

آتلیه اثرهنری (بخش هنری، خبری، تحلیلی ویژه هنرهای تجسمی مجموعه اثرهنری)

👇
سایت : AsarArt.ir/Atelier
اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtAtelier
تلگرام : @AsarArtAtelier
👆

فراخوان مسابقه فرفره طلایی ۲۰۱۹ لینک : https://asarart.ir/Atelier/?p=5811 👇 سایت : AsarArt.ir/Atelier اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtAtelier تلگرام : @AsarArtAtelier 👆 0

فراخوان مسابقه فرفره طلایی ۲۰۱۹

فراخوان مسابقه فرفره طلایی ۲۰۱۹ | فراخوان پنجمین مسابقه بین‌المللی تصویرگران جوان فرفره طلایی چین با هدف کشف و نمایش استعداد تصویرگران و پل زدن بین تصویرگران و ناشران کودک، در سطح داخلی چین و در سطح جهانی منتشر شد.

لینک : https://asarart.ir/Atelier/?p=5811

آتلیه اثرهنری (بخش هنری، خبری، تحلیلی ویژه هنرهای تجسمی مجموعه اثرهنری)

👇
سایت : AsarArt.ir/Atelier
اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtAtelier
تلگرام : @AsarArtAtelier
👆