برچسب: انجمن_عکاسی_آمریکا_PSA

ارسال 19 هزار قطعه عکس به هفتمین جشنواره بین‌المللی عکس خیام لینک : https://asarart.ir/Atelier/?p=8996 👇 سایت : AsarArt.ir/Atelier اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtAtelier تلگرام : @AsarArtAtelier 👆 0

ارسال 19 هزار قطعه عکس به هفتمین جشنواره بین‌المللی عکس خیام

ارسال 19 هزار قطعه عکس به هفتمین جشنواره بین‌المللی عکس خیام | فرصت ارسال آثار به هفتمین جشنواره بین‌المللی عکس خیام در حالی به پایان رسید که 19 هزار قطعه عکس از عکاسان 60 کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

لینک : https://asarart.ir/Atelier/?p=8996

آتلیه اثرهنری (بخش هنری، خبری، تحلیلی ویژه هنرهای تجسمی مجموعه اثرهنری)

👇
سایت : AsarArt.ir/Atelier
اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtAtelier
تلگرام : @AsarArtAtelier
👆

موفقیت عکاسان ایرانی در جشنواره‌های رومانی و ترکیه لینک : https://asarart.ir/Atelier/?p=8581 👇 سایت : AsarArt.ir/Atelier اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtAtelier تلگرام : @AsarArtAtelier 👆 0

موفقیت عکاسان ایرانی در جشنواره‌های رومانی و ترکیه

موفقیت عکاسان ایرانی در جشنواره‌های رومانی و ترکیه | عکاسان ایرانی در دو جشنواره Varadinum رومانی و TA ترکیه که زیر نظر فیاپ برگزار می‌شود، جوایزی را کسب کردند.

لینک : https://asarart.ir/Atelier/?p=8581

آتلیه اثرهنری (بخش هنری، خبری، تحلیلی ویژه هنرهای تجسمی مجموعه اثرهنری)

👇
سایت : AsarArt.ir/Atelier
اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtAtelier
تلگرام : @AsarArtAtelier
👆

عکاس ایرانی فاتح جشنواره آمریکایی لینک : https://asarart.ir/Atelier?p=6195 👇 سایت : AsarArt.ir/Atelier اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtAtelier تلگرام : @AsarArtAtelier 👆 0

عکاس ایرانی فاتح جشنواره آمریکایی

عکاس ایرانی فاتح جشنواره آمریکایی | عکاس ایرانی در جشنواره عکس نیویورک-منهتن آمریکا، مدال برنز انجمن عکاسی آمریکا را کسب کرد.
لینک : https://asarart.ir/Atelier?p=6195

آتلیه اثرهنری (بخش هنری، خبری، تحلیلی ویژه هنرهای تجسمی مجموعه اثرهنری)

👇
سایت : AsarArt.ir/Atelier
اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtAtelier
تلگرام : @AsarArtAtelier
👆

جوایز جشنواره بریستول انگلستان برای عکاسان ایرانی لینک : https://asarart.ir/Atelier/?p=5673 👇 سایت : AsarArt.ir/Atelier اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtAtelier تلگرام : @AsarArtAtelier 👆 0

جوایز جشنواره بریستول انگلستان برای عکاسان ایرانی

جوایز جشنواره بریستول انگلستان برای عکاسان ایرانی | عکاسان ایرانی در جشنواره عکس بریستول انگلستان جوایزی را کسب کردند.

لینک : https://asarart.ir/Atelier/?p=5673

آتلیه اثرهنری (بخش هنری، خبری، تحلیلی ویژه هنرهای تجسمی مجموعه اثرهنری)

👇
سایت : AsarArt.ir/Atelier
اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtAtelier
تلگرام : @AsarArtAtelier
👆

دو جایزه جشنواره عکس هند برای عکاسان ایرانی لینک : https://asarart.ir/Atelier/?p=5576 👇 سایت : AsarArt.ir/Atelier اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtAtelier تلگرام : @AsarArtAtelier 👆 0

دو جایزه جشنواره عکس هند برای عکاسان ایرانی

دو جایزه جشنواره عکس هند برای عکاسان ایرانی | عکاسان ایرانی در دو جشنواره PUNE و NBPC هند جوایزی را کسب کردند.

دو جایزه جشنواره عکس هند برای عکاسان ایرانی
لینک : https://asarart.ir/Atelier/?p=5576

آتلیه اثرهنری (بخش هنری، خبری، تحلیلی ویژه هنرهای تجسمی مجموعه اثرهنری)

👇
سایت : AsarArt.ir/Atelier
اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtAtelier
تلگرام : @AsarArtAtelier
👆

کانال تلگرام آتلیه اثرهنری

در کانال تلگرام آتلیه اثرهنری عضو شوید.

JOIN CHANNEL CLOSE